Dòng thông tin đáng tin cậy dành cho sản xuất
Tác giảquản trị viên

>>LF Vật mang dữ liệu (70/455 kHz)

  • Nhiều loại vật mang dữ liệu đặc biệt cho hầu hết các lĩnh vực công nghiệp Các vật mang dữ liệu RFID chịu được thời tiết và nhiệt độ cấp độ công nghiệp mạnh mẽ
  • Các sóng mang dữ liệu EEPROM với dung lượng bộ nhớ 511, 1023, 2047 byte Các sóng mang dữ liệu FRAM với 8 kB cho chu kỳ đọc/ghi gần như không giới hạn
  • Các tùy chọn lắp đặt: Keo hoặc vít 10 mm ID công cụ:BIS C-122 mang dữ liệu: Loại cổ điển được sử dụng một triệu lần là tiêu chuẩn toàn cầu
  • Giá đỡ dữ liệu ở góc với cuộn dây đôi tránh xoay pallet trong quá trình xác định pallet
  • Lập trình nhà cung cấp mã theo đặc điểm kỹ thuật của khách hàng

Data sheet_BIS0011: Tải tại đây

VIDEO

Bài viết liên quan