Tay trong tay cho ngày mai
Tác giảquản trị viên

Tay trong tay cho ngày mai

>>  Công nghệ kẹp phôi và dụng cụ

Thiết lập hệ thống công nghệ kẹp cải tiến
• Phạm vi hoàn chỉnh cho tất cả các ứng dụng từ

>>  Công nghệ kẹp & tự động hóa

• Chất lượng và độ tin cậy cao cho quá trình sản xuất của bạn
• Tính năng động và năng suất cao cho ứng dụng của bạn

 

 

Catalogue: Tải tại đây

Hệ thống kẹp

 1. PGN Plus P (Parallel Gripper)
 2. Deburring spindle FDB
 3. PZN Plus P (Centric Gripper)
 4. JGZ (Centric Gripper)
 5. Gripper for small components EGK

 Hệ thông tự động hóa

 1. RCV
 2. AOV
 3. SWS

 Kẹp phôi

 1. KSC3
 2. KSX/KSX-C2
 3. Vero-S

Bài viết liên quan