Giảm thời gian của bạn và tìm giải pháp tối ưu
Tác giảquản trị viên

Giảm thời gian của bạn và tìm giải pháp tối ưu

 >> Mài ba via & vát cạnh
• COFA : Công cụ mài giũa đa năng
• SNAP : Công cụ vát cạnh chính xác
• DEFA : Công cụ vát mép có thể điều chỉnh
COFA_Messer-Uebersicht

>> Giải pháp mài lỗ chéo

COFA : Một giải pháp cho việc mài lỗ chéo nhau của lỗ doa dốc
• COFA-X : Một giải pháp cho việc mài lỗ chéo nhau với tỉ lệ 1:1 
• SNAP-X : Một giải pháp cho việc mài lỗ chéo nhau của lỗ doa chính với lỗ doa giao nhau

Catalogue: Tải tại đây

Video

 

Bài viết liên quan